Ochrana osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas právnické osobě Počátky s.r.o., Počátky 75, 538 07, Počátky (Seč), IČ: 01712462 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • Jméno a Příjmení
  • E-mail
  • Telefonní číslo
  • Adresa
 2. Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem komunikace s klientem, vystavení faktury, individualizace služby a statistické analýzy. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 4 let.

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@anglicky-eshop.cz, nebo dopisem na adresu Martina Černáčová, Počátky 75, 538 07, Počátky (Seč).

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce může zpracovávat i poskytovatel softwaru Ing. Martin Černáč, Počátky 75, 538 07, Počátky (Seč)

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.